Disclaimer

Inspirational Cardreading

By Tamara Cramer Bornemann

Disclaimer en gebruikersvoorwaarden

Websites 

Inspirational-cardreading.com en Inspirational-cardreading.nl zijn één en dezelfde site. Onderstaande disclaimer geldt voor beide sites.
Waar .com beschreven is wordt ook .nl bedoeld.

Inspirational-cardreading.com is eigendom van en samengesteld door Tamara Cramer Bornemann. Op de informatie op Inspirational-cardreading.com is copyright van toepassing. De informatie mag niet worden gekopieerd, gepubliceerd of verspreid op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Tamara Cramer Bornemann.

De eigenaar van Inspirational-cardreading.com is niet aansprakelijk voor die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De informatie op deze website is alleen voor informatieve doeleinden bedoeld. De schrijver van de artikelen op deze website heeft geen medische achtergrond en heeft geen opleiding op het gebied van gezondheid gevolgd. Er kunnen geen rechten aan het gebruik van de website worden ontleend.
De informatie op de website is dus geen vervanging voor een medische of psychische behandeling. Neem voor elk probleem met uw gezondheid altijd eerst contact op met uw huisarts. De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de stappen die u neemt na het lezen van informatie op deze website. Geen van de op deze website gegeven informatie moet worden opgevat als een advies.

Geen van de op de webpagina besproken theorieën, oefeningen en tips garanderen een genezing of vooruitgang van welke ziektetoestand dan ook. De maker van de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële of immateriële schade voortvloeiend uit het gebruik van de website.
De informatie op de website is deels gebaseerd op theorieën, hypothesen, meningen en visies, de informatie op de webpagina kan daarom niet per definitie worden aangenomen als zijnde feiten.
Als een behandeling/training/therapie iemand heeft geholpen, betekent dat niet dat dit voor iedereen helpt. Aan positieve ervaringen van anderen kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt niet beweerd dat de besproken behandelingen voor iedereen zullen werken. Wat helpt verschilt per persoon. Er kunnen aan de ervaringen van anderen dan ook geen rechten worden ontleend of conclusies worden getrokken. Het lezen van ervaringen van anderen op de website geschied op eigen risico. Tamara Cramer Bornemann van Inspirational-Cardreading.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de stappen die u neemt na het lezen van de ervaringsverhalen van anderen. En kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat na het lezen van deze ervaringen van anderen.

Op de webpagina wordt soms gebruik gemaakt van een bronvermelding. De betrouwbaarheid en juistheid van de bronnen is niet gecontroleerd. Het plaatsen van een bronvermelding of hyperlink betekent geen bekrachtiging daarvan.

De maker van Inspirational-cardreading.com probeert ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is. De maker van deze website spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De maker verschaft de inhoud van de webpagina, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De maker mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De maker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de maker niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden of hyperlinks op de webpagina. Koppelingen en hyperlinks houden geen bekrachtiging van die hyperlinks en gekoppelde bestanden in. De betrouwbaarheid en juistheid van de gekoppelde bestanden en inhoud van de links is niet gecontroleerd door de maker van de website, en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Vragen over rechtenkwesties, gezondheidszorgen en anderen mensen zijn gewoonlijk niet oké.

Tamara Cramer Bornemann heeft geen medische achtergrond en heeft geen opleiding op het gebied van gezondheid gevolgd. Er kunnen geen rechten aan het gebruik van de kaartleggingen worden ontleend.

Een kaartlegging is dus geen vervanging voor een medische of psychische behandeling. Neem voor elk probleem met uw gezondheid altijd eerst contact op met uw huisarts. De informatie die wordt verkregen door de kaartlegging is  deels gebaseerd op theorieën, hypothesen, meningen en visies, deze informatie kan daarom niet per definitie worden aangenomen als zijnde feiten.

Lees de Algemene Voorwaarden van Inspirational Cardreading.
© Tamara Cramer Bornemann| Disclaimer Enschede,01-01-2016

Kaartlegging door Tamara Cramer Bornemann

Inspirational-cardreading.com en Inspirational-cardreading.nl zijn één en dezelfde site. Onderstaande disclaimer geldt voor kaartleggingen door beide sites.

Waar .com beschreven is wordt ook .nl bedoeld.

Inspirational-cardreading.com is eigendom van en samengesteld door Tamara Cramer Bornemann. Op de informatie geschreven door Inspirational-cardreading.com is copyright van toepassing. De informatie mag niet worden gekopieerd, gepubliceerd of verspreid op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Tamara Cramer Bornemann.

De eigenaar van Inspirational-cardreading.com is niet aansprakelijk voor die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de kaartlegging of met de onmogelijkheid de kaartlegging te kunnen raadplegen.

De kaartlegging informatie is alleen voor informatieve doeleinden bedoeld. De schrijver van de kaartlegging heeft geen medische achtergrond en heeft geen opleiding op het gebied van gezondheid gevolgd. Er kunnen geen rechten aan het gebruik van de kaartlegging worden ontleend.

De kaartlegging is dus geen vervanging voor een medische of psychische behandeling. Neem voor elk probleem met uw gezondheid altijd eerst contact op met uw huisarts. Tamara Cramer Bornemann kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de stappen die u neemt na het lezen van informatie in de kaartlegging.

Geen van de in de kaartlegging besproken theorieën, oefeningen en tips garanderen een genezing of vooruitgang van welke ziektetoestand dan ook. Tamara Cramer Bornemann kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële of immateriële schade voortvloeiend uit het gebruik van de kaartlegging.

De informatie in de kaartlegging is deels gebaseerd op theorieën, hypothesen, meningen en visies, de informatie op de webpagina kan daarom niet per definitie worden aangenomen als zijnde feiten.

Als een behandeling/training/therapie iemand heeft geholpen, betekent dat niet dat dit voor iedereen helpt. Aan positieve ervaringen van anderen kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt niet beweerd dat de besproken behandelingen voor iedereen zullen werken. Wat helpt verschilt per persoon. Er kunnen aan de ervaringen van anderen dan ook geen rechten worden ontleend of conclusies worden getrokken. Het lezen van ervaringen van anderen op de website geschied op eigen risico. Tamara Cramer Bornemann van Inspirational-Cardreading.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de stappen die u neemt na het lezen van de ervaringsverhalen van anderen. En kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat na het lezen van deze ervaringen van anderen.

In de kaartlegging wordt soms gebruik gemaakt van een bronvermelding. De betrouwbaarheid en juistheid van de bronnen is niet gecontroleerd. Het plaatsen van een bronvermelding of hyperlink betekent geen bekrachtiging daarvan.

Behoudens deze disclaimer, is de maker niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de kaartlegging gekoppelde bestanden van derden of hyperlinks in de kaartlegging. Koppelingen en hyperlinks houden geen bekrachtiging van die hyperlinks en gekoppelde bestanden in. De betrouwbaarheid en juistheid van de gekoppelde bestanden en inhoud van de links is niet gecontroleerd door de maker van de website, en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Vragen over rechtenkwesties, gezondheidszorgen en anderen mensen zijn gewoonlijk niet oké.

Tamara Cramer Bornemann heeft geen medische achtergrond en heeft geen opleiding op het gebied van gezondheid gevolgd. Er kunnen geen rechten aan het gebruik van de kaartleggingen worden ontleend.

Een kaartlegging is dus geen vervanging voor een medische of psychische behandeling. Neem voor elk probleem met uw gezondheid altijd eerst contact op met uw huisarts. De informatie die wordt verkregen door de kaartlegging is  deels gebaseerd op theorieën, hypothesen, meningen en visies, deze informatie kan daarom niet per definitie worden aangenomen als zijnde feiten.

Lees de Algemene Voorwaarden van Inspirational Cardreading.
© Tamara Cramer Bornemann| Disclaimer Enschede,01-01-2016

© Copyright 2019 - Inspirational Cardreading by Tamara Cramer Bornemann, Inspirationeel coachen door middel van Tarotkaarten, Orakelkaarten en blogposts