1 kaart legging:

Een 1 kaartlezing is voor sommige vragen voldoende omdat je snel een eenvoudig een antwoord krijg.

Er is minder diepgang dan een lezing met meerdere kaarten.

Toch geeft een 1 kaartlezing vaak de boodschap weer waar je om vraagt.

1 kaart legging via email: Ik leg 1 kaart na aanleiding van je vraag en je krijgt hierbij een korte uitleg per email. Prijs € 7,50-